Świadectwo Energetyczne - ArCADia-TERMO Certyfikaty Charakterystyki Energetycznej

ArCADia - TERMO to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku.

Program pozwala na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku. Program współpracuje z modułami Efekt ekologiczny i Efekt ekonomiczny dzięki którym możemy porównywać i optymalizować rozwiązania architektoniczne tak by uzyskać energooszczędny a więc i ekonomiczny w eksploatacji projekt budynku.Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2009
Program ArCADia-TERMO wykonujący certyfikaty energetyczne został wyróżniony "Złotym Medalem Poznańskich Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA 2009". Otrzymał również godło TERAZ POLSKA - bardzo prestiżowe polskie wyróżnienie którym poszczycić mogą się nieliczne polskie produkty. Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu oprogramowania dla budownictwa pozwoliło na stworzenie na bazie autorskiego systemu ArCADia innowacyjnego programu do obliczeń cieplnych budynku – ArCADia-TERMO.ArCADia-Termo program do ceryfikatów energetycznych i obliczeń termomodernizacyjnych Certyfikat Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także ceryfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze w budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową. Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku pozwala ocenić zapotrzebowanie danego budynku lub lokalu na energię cieplną jak również pozwala ocenić nowoczesność i energooszczędność materiałów i rozwiązań zastosowanych przy jego projektowaniu i budowie.Program współpracując z ArCADia-INTELLICAD pobiera z rzutu architektonicznego stworzonego w systemie ArCADia lub przeniesionego do ArCADii z innych programów architektonicznych posiadających interfejs IFC np. takich jak program AutoCAdm Allplan, ArchiCAD, Revit lub z programu ArCon geometrię budynku wraz z niezbędnymi danymi i w zasadzie za kliknięciem myszki wykonuje obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat w pomieszczeniach, określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki cieplnej ( certyfikat energetyczny ) oraz audytu energetycznego budynku. ArCADia-Termo program do ceryfikatów energetycznych i obliczeń termomodernizacyjnych21 stycznia 2009 roku w Poznaniu sąd konkursowy Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA przyznał Złoty Medal programowi ArCADia-TERMO.

więcej...

W dniu 24 maja podczas Koncertu Galowego w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie, Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego wyłoniła listę laureatów tegorocznej edycji Konkursu „TERAZ POLSKA”. Wśród laureatów znalazł się program ArCADia-TERMO PRO firmy ArCADiasoft.

więcej...

Bronisław Komorowski - Prezydent RP wręcza nagrodę za program ArCADia-TERMO PRO właścicielowi firmy ArCADiasoft oraz INTERsoft Jarosławowi Chudzikowi.