Certyfikat Energetyczny - ArCADia-TERMO to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku.

Czym jest ArCADia-TERMO?

ArCADia-TREMO ArCADia - TERMO to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Program wykonuje certyfikaty charakterystyki energetycznej, określając klasę energetyczną budynku oraz wykona audyt energetyczny budynku. Program pozwala na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku, . Pozwala definiować strukturę budynku co daje możliwość wykonywania obliczeń cieplnych po strefach lub po pomieszczeniach. Program umożliwia również obliczenie „Zapotrzebowania energii elektrycznej końcowej” według obliczonej ilości godzin sezonu grzewczego. Program pozwala na definiowanie wielu źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i źródeł światła. Umożliwia również obliczenie sezonu grzewczego.


Co to jest Certyfikat Charakterystyki Energetycznej?

Certyfikat Charakterystyki Energetycznej Certyfikat Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze w budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową. Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku pozwala ocenić zapotrzebowanie danego budynku lub lokalu na energię cieplną jak również pozwala ocenić nowoczesność i energooszczędność materiałów i rozwiązań zastosowanych przy jego projektowaniu i budowie.


Dlaczego warto wybrać program ArCADia-TERMO ?

Program ArCADia-TERMO wykonujący certyfikaty energetyczne został wyróżniony "Złotym Medalem Poznańskich Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA 2009". Utrzymał również godło TERAZ POLSKA - bardzo prestiżowe polskie wyróżnienie którym poszczycić mogą się nieliczne polskie produkty.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu oprogramowania dla budownictwa pozwoliło na stworzenie na bazie autorskiego systemu ArCADia innowacyjnego programu do obliczeń cieplnych budynku – ArCADia-TERMO.
ArCADia-Termo program do ceryfikatów energetycznych i obliczeń termomodernizacyjnych
Program współpracując z ArCADia-IntelliCAD pobiera z rzutu architektonicznego stworzonego w systemie ArCADia lub przeniesionego do ArCADii z innych programów architektonicznych posiadających interfejs IFC np. takich jak program AutoCAdm Allplan, ArchiCAD, Revit lub z programu ArCon geometrię budynku wraz z niezbędnymi danymi i w zasadzie za kliknięciem myszki wykonuje obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat w pomieszczeniach, określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki cieplnej ( certyfikat energetyczny ) oraz audytu energetycznego budynku. W takim przypadku ArCADia-TERMO pozwala na bardzo szybkie sporządzenie certyfikatów charakterystyki energetycznej oraz dokonywanie analiz i obliczeń cieplnych. Otwartość systemu, wymiana danych pomiędzy aplikacjami i współpraca z innymi programami CAD jest oczywistą przewagą programu ArCADia-TERMO nad produktami konkurencyjnymi. Oczywiście ArCADia-TERMO funkcjonuje jako niezależne i samodzielne narzędzie do obliczeń cieplnych budynku. Kompatybilny z Windows Vista i Windows 7 Posiada interfejs oparty na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Micorosoft, który gwarantuje optymalną i wydajną pracę z programem. Program pozwala na numeryczne wprowadzanie danych o obiekcie. Nasi specjaliści od zagadnień termomodernizacji i obliczeń cieplnych wskazywali na fakt, że wiąże się to ze żmudnym wpisywaniem danych, by ten proces maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wprowadzono mechanizm sprawdzający wprowadzane dane. Użytkownik nie posiadający dokumentacji obiektu wykonanej w programie CAD może więc wybrać sposób pracy z programem. Wprowadzać dane numerycznie lub sporządzić rysunek obiektu przy pomocy programów systemu ArCADia (ArCADia-Intellicad 2009 i ArCADia-Architektura lub ArCADia-GRAF) i zamiast czasochłonnej analizy i numerycznego wpisywania danych przenieść je z rysunku do ArCADia-TERMO, a zaraz potem automatyczne wykonać obliczenia cieplne. Rozwiązanie takie wydatnie przyspiesza wykonywanie certyfikatów energetycznych. Innowacyjność programu została dostrzeżona na targach Budowlanych BUDMA 2009. Program został wybrany do nagrody spośród oferty blisko 1300-u wystawców z 35 krajów i ponad 200-u nowości rynkowych, wśród których były również firmy, które posiadają własne rozwiązania informatyczne wykonujące certyfikaty energetyczne.

Program posiada bazy producentów materiałów: firm
Austrotherm, Wienerberger, BACHL, Ecotherm, Recticel, Aerogels Polska, Schwenk

oraz producentów pomp ciepła: firm
Viessmann, Biawar, Stiebel, Vikersonn, Danfoss, Sun Energy.Dodatkowo program ArCadia-TERMO zwiera dwa moduły : EFEKT EKONOMICZNY i EFEKT EKOLOGICZNY.

EFEKT EKONOMICZNY to moduł który na podstawie danych wprowadzonych w Świadectwie Charakterystyki Energetycznej wyliczy zużycie paliw poszczególnych systemów zastosowanych w budynku, a następnie na tej podstawie koszty ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego wraz z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych.

EFEKT EKOLOGICZNY o moduł który na podstawie danych wstawionych w audycie lub certyfikacie obliczy zużycie poszczególnych paliw w budynku z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych i występujących w budynku systemów. Użytkownik dostanie możliwość porównania emisji SO2, NOx, CO, CO2, Pyłu, Sadzy, B-a-P w „Audycie” z modernizowanym budynkiem, w „Certyfikacie” z alternatywnymi źródłami. Wyniki będzie można zobaczyć na wykresach zarówno w programie jak i raporcie rtf.
21 stycznia 2009 roku w Poznaniu sąd konkursowy Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA przyznał Złoty Medal programowi ArCADia-TERMO.

więcej...

W dniu 24 maja podczas Koncertu Galowego w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie, Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego wyłoniła listę laureatów tegorocznej edycji Konkursu „TERAZ POLSKA”. Wśród laureatów znalazł się program ArCADia-TERMO PRO firmy ArCADiasoft.

więcej...

Bronisław Komorowski - Prezydent RP wręcza nagrodę za program ArCADia-TERMO PRO właścicielowi firmy ArCADiasoft oraz INTERsoft Jarosławowi Chudzikowi.