Certyfikat Energetyczny - ArCADia-TERMO - Programy firmy ArCADiasoft

Programy firmy ArCADiasoft

Firma ArCADiasoft Chudzik sp.j. to polska firma działająca na rynku oprogramowania dla budownictwa. Jej autorskie programy to rozwiązania przydatne w codziennej pracy inżyniera, proste i intuicyjne, przemyślane w najmniejszym detalu, a jednocześnie technicznie oparte o najnowocześniejszą technologię. Współczesna praca projektanta wymaga programów całościowych. Firmą, która może sprostać takim wyzwaniom jest ArCADiasoft posiadająca niezbędne kompetencje obejmujących całe spektrum zagadnień budowlanych, stosowne zaplecze merytoryczne oraz techniczne, i bazująca na wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania dla budownictwa.

ArCADia-TERMO - audyt i certyfikat energetyczny
ArCADia - TERMO to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Program pozwala na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku. Wykonywanie audytu energetycznego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 28.02.2008 r. oraz charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r. Program współpracuje z modułami Efekt ekologiczny i Efekt ekonomiczny dzięki którym możemy porównywać i optymalizować rozwiązania architektoniczne tak by uzyskać energooszczędny a więc i ekonomiczny w eksploatacji projekt budynku.
NetMan - program do zarządzania i archiwizacji projektów architektonicznych i inżynierskich, dedykowany dla branży budowalnej NetMan jest aplikacją skierowaną do architektów i inżynierów budownictwa. Został zaprojektowany jako podstawowe narzędzie do kompleksowej obsługi biura projektów, pojedynczych projektantów oraz grup niezależnych uczestników procesu projektowego, współpracujących ze sobą na etapie tworzenia dokumentacji architektonicznej.
ArCADia-START - intuicyjny program cad z obsługą DXF I DWG do rysunków 2D i 3D
ArCADia-START to funkcjonalne narzędzie graficzne dedykowane branży budowlanej o intuicyjnym interfejsie i przejrzystej obsłudze. Interfejs jest maksymalnie uproszczony, a silnik graficzny został zaczerpnięty z programu IntelliCAD. W programie rysujemy rzuty kondygnacji na płaszczyźnie, a ArCADia-START buduje automatycznie trójwymiarową bryłę budynku włącznie z możliwością kształtowania połaci dachu, pokazując wszystko w oknie podglądu 3D. Program dodatkowo udostępnia podstawowe narzędzia do płaskiego rysowania pozwalając uzupełnić inteligentny rysunek o detale konstrukcyjne.
ArCADia-IntelliCAD 2009 - program cad z obsługą DXF i DWG oraz rastrów
ArCADia-INTELLICAD to funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie 2D i 3D. ArCADia-INTELLICAD to program specjalnie dedykowany branży budowlanej. Posiada standardowo opcje ułatwiające tworzenie dokumentacji budowlanej (opcja rysowania ścian, wstawianie drzwi, okien, wykazy stolarki). Jest zgodny z AutoCAD-em zarówno w filozofii działania, jak i zapisie i odczycie plików w formacie DWG. Nieocenioną zaletą programu ArCADia-INTELLICAD w odróżnieniu do innych dostępnych na rynku wersji Intellicad'a jest fakt że jest on częścią i jednocześnie platformą nośną systemu ArCADia. Dzięki czemu wymieniając lub uzyskując pliki projektów z innymi uczestnikami procesu projektowego mamy możliwość pełnej wymiany z nimi informacji i danych projektowych. Dzięki systemowi ArCADia rysunek przestaje już być tylko zbiorem linii i kresek a staje się bazą danych o projekcie. Program posiada wbudowaną funkcjonalność modułu ArCADia-ARCHITEKTURA BASIC, jest to bezpłatny moduł programu ArCADia-ARCHITEKTURA
ArCADia-ARCHITEKTURA - nakładka cad dla programu ArCADia-Intellicad 2009 lub programu AutoCAD
ArCADia-ARCHITEKTURA jest aplikacją wspomagającą projektowanie CAD w trybach 2D i 3D. ArCADia-ARCHITEKTURA to program specjalnie dedykowany branży budowlanej. Program posiada rozszerzone opcje ułatwiające tworzenie dokumentacji budowlanej, pozwala na szybkie tworzenie rzutów i przekrojów architektonicznych oraz podglądu bryły budynku w 3D. Program opiera się na idei rysowania przy pomocy obiektów architektonicznych. Rysunek wykonany z pomocą funkcji dostępnych w ArCADia-ARCHITEKTURA przestaje być już tylko zbiorem kresek a staje się bazą informacji o projektowanym budynku zawierającą dane o parametrach ścian, stolarki, wprowadzonych instalacjach wodno-kanalizacyjnych, itd. Program jest również dostępny jako nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD lub programu AutoCAD.
ArCADia-Kanalizacja - projektowanie kanalizacji zewnętrznej przy użyciu obiektów
ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE to funkcjonalny, wielodokumentowy edytor graficzny wspomagający projektowanie CAD w trybie 2D i 3D. Jest kompleksowym narzędziem, wspomagającym projektowanie przyłączy kanalizacyjnych. Program jest samodzielną aplikacją opartą na środowisku IntelliCAD. Program zapewnia pełną zgodność z formatem DWG tak w zapisie jak i odczycie plików oraz obsługę podkładów rastrowych (TIFF, JPG, BMP, PNG, itp.). Program przeznaczony jest dla projektantów zewnętrznych kanalizacji deszczowych i sanitarnych. Dzięki rozbudowanej bazie (15 najpopularniejszych producentów) rurociągów, kształtek, armatury i obiektów kanalizacyjnych (studzienki i wpusty betonowe, osadnikowe, przepływowe, osadniki, zbiorniki, komory, odwodnienia liniowe, przepompownie) użytkownik może dobrać szczegółowo, dowolny obiekt z zachowaniem rzeczywistych parametrów. Wygodny i przejrzysty interfejs, a także graficzne wprowadzanie danych pozwalają na znaczne przyspieszenie prac projektowych. Program jest również dostępny jako nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD lub programu AutoCAD.
ArCADia - SIECI ELEKTRYCZNE - projektowanie sieci elektroenergetycznych
ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE to program do wykonywania dokumentacji z zakresu projektowania zewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Program ten w pełni korzysta z funkcjonalności i obiektowości, którą cechują się aplikacje systemu ArCADiA. Dzięki temu mamy możliwość w przyszłości rozbudowywać program o nowe bazy obiektów i elementów, które mogą posiadać szereg złożonych cech i właściwości. Dzięki integracji z pozostałymi programami systemu ArCADia informacje o tych obiektach są w pełni przenoszone z projektem i dostępne dla innych użytkowników aplikacji ArCADia-INTELLICAD. Odtąd nasz projekt instalacji elektrycznej nie jest już tylko zbiorem płaskich linii, ale staje się zbiorem szeregu dodatkowych informacji o użytych w projekcie elementach np: kablach, transformatorach, rodzajach przyłączy itd. Dzięki tym informacjom program oprócz wykonywania rysunku instalacji potrafi jednocześnie wykonywać niezbędne obliczenia i dzięki temu możemy szybko sprawdzać zgodność projektu z założeniami projektowymi. Program jest dostępny jako samodzielna aplikacja lub jako nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD lub programu AutoCAD.
ArCADia - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - projektowanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE to program do wykonywania dokumentacji z zakresu projektowania wewnętrznych sieci elektrycznych niskiego napięcia w obiektach budowlanych o dowolnej kubaturze. Program umożliwia szybkie i sprawne wykonanie rysunku instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz dokonanie niezbędnych przy projektowaniu obliczeń i sprawdzeń. Program w pełni korzysta z obiektowości systemu ArCADia dzięki czemu może wymieniać informacje zawarte w projekcie z innymi aplikacjami systemu. Program jest dostępny jako samodzielna aplikacja lub jako nakładka dla programu ArCADia-IntelliCAD lub programu AutoCAD.
ArCADia - INSTALACJE GAZOWE- projektowanie wewnętrznych instalacji gazowych
ArCADia-INSTALACJE GAZOWE to narzędzie do profesjonalnego projektowania wewnętrznej instalacji gazowej. Program kierowany jest zarówno do projektantów sieci i instalacji gazowych oraz wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. Użytkownik korzystający z programu ma możliwość obiektowego tworzenia rysunków wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku oraz automatycznego tworzenia schematów obliczeniowych i rozwinięć instalacji. Program posiada bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów technicznych. Prócz możliwości wykonania rysunków instalacji program przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji i stworzenia profesjonalnego raportu technicznego. Program jest dostępny jako samodzielna aplikacja lub jako nakładka dla programu ArCADia-INTELLICAD lub programu AutoCAD.
ArCon - projektowanie kuchni i wnętrz, rendering i wizualizacja architektoniczna 3D,
ArCon jest oprogramowaniem wspomagającym projektowanie architektoniczne, za jego pomocą szybko i łatwo wprowadza i wizualizuje się wszystkie kreatywne pomysły poprzez wirtualne planowanie. Do obsługi nie potrzeba żadnej szczególnej wiedzy o programach typu CAD. Umieszcza się po prostu projektowane elementy konstrukcyjne, tj. ściany, okna, schody i dach na rzucie, a jednym przyciśnięciem myszy przechodzi się do trójwymiarowej przestrzeni. Umożliwia to kontrolę zarówno nad całym budynkiem jak i detalami konstrukcyjnymi. W przestrzennym widoku można także sprawdzić wartość estetyczną projektu, optymalne oświetlenie pomieszczeń realistycznymi źródłami światła i przy zdefiniowaniu położenia geograficznego, stworzyć fotorealistyczną wizualizację zewnętrza obiektu. Jest przy tym obojętne, czy tematem projektu jest domek jednorodzinny, duży kompleks biurowy czy wnętrze. Program w wersji standard kierowany jest do architektów wnętrz, developerów i producentów mebli, otrzymują oni nie tylko wspaniałe narzędzie do planowania i projektowania lecz również instrument prezentacji własnego asortymentu produktów.
Konstruktor - projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych
KONSTRUKTOR swą tematyką obejmuje obliczanie i wymiarowanie, wg aktualnych przepisów normowych wszelkiego typu konstrukcji spotykanych w pracy konstruktora. Początkowo znalazły się w nim moduły do obliczeń statycznych (układy prętowe 2D) i wymiarowania konstrukcji żelbetowych i stalowych (belka, słup, fundamenty, płatew). W przyszłości chcielibyśmy sukcesywnie rozszerzać tę ofertę, tak aby program mógł wspomagać konstruktora na każdym etapie jego pracy. Każdy z modułów można będzie nabyć niezależnie. Daje to zatem szansę stworzenia optymalnego dla siebie programu konstrukcyjnego, który będzie można stale rozszerzać w miarę powiększających się potrzeb.
PlaTo - Projektowanie płyt i konstrukcji żelbetowych
PlaTo jest programem do kompleksowego projektowania wszelkich układów płytowych. Został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie konstruktorów na profesjonalny program do obliczeń tychże konstrukcji przy jednoczesnej łatwości wprowadzania danych i obsługi. PlaTo można wykorzystać przy projektowaniu najprostszych elementów, np. płyt balkonowych, jak i tych najbardziej skomplikowanych, np. mostowych pomostów jezdnych. Jest zatem znakomitym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych projektantów.
Rama 3D - konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje drewniane
R3D3 - Rama 3D jest programem, służącym do przeprowadzania obliczeń statycznych przestrzennych układów prętowych. Bogate doświadczenie firm ArCADiasoft i INTERsoft w pracy z przestrzenią trójwymiarową, zdobyte przy tworzeniu oprogramowania architektonicznego (ArCon, INTERsoft-IntelliCAD, ArCADia-ARCHITEKTURA), w połączeniu z szeroką wiedzą w zakresie oprogramowania inżynierskiego (Konstruktor, PlaTo) pozwoliło stworzyć program niepowtarzalny, bez precedensu na rynku oprogramowania, który umożliwia obliczenia i wymiarowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych z zupełnie nowym interfejsem zadawania danych. Program współpracuje z kilkoma modułami wymiarującymi również zgodnie z Euronormami.
MicroFe - Obliczenia i analiza konstrukcji budowlanych
MicoFe posiada bardzo efektywne możliwości generowania modelu obliczeniowego w sposób interaktywny i przyjazny dla użytkownika. Istnieje możliwość łatwej modyfikacji modelu obliczeniowego na monitorze komputera. Można dokonać graficznej prezentacji modelu obliczeniowego i wyników obliczeń na monitorze, w wydrukach z drukarki i plotera. W algorytmach obliczeniowych zastosowano metodę elementów skończonych, która z dobrą dokładnością przybliża zarówno wielkości przekrojowe, naprężenia jak i odkształcenia. MicroFe, poprzez otwarte formaty plików danych i wyników, posiada możliwość współpracy z innymi programami.
Ceninwest - program kosztorysowy
Ceninwest to program który pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażania. Jest narzędziem przydatnym dla inwestorów, biur projektowych i biur kosztorysowych w celu ustalenia wartości kosztorysowej inwestycji oraz tworzenia kosztorysów i wycen metodą uproszczoną.
Wymarzony Ogród - program do projektowania ogrodów i obszarów zieleni
Wymarzony Ogród 3.0 to program skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się profesjonalnie projektowaniem zieleni, ale może być także z powodzeniem wykorzystywany przez ogrodników hobbystów do projektowania przydomowych ogródków. Nasz program otwiera przed użytkownikiem, wiele, różnorodnych możliwości, dzięki którym łatwo można zaprojektować i wizualizować ogród marzeń: W trybie projektowania (2D) użytkownik projektuje i nadaje kształt swojemu ogrodowi, mogąc jednocześnie oglądać efekty swojej pracy w oknie podglądu 3D. Rośliny, grządki, drogi, mury, płoty i żywopłoty oraz inne obiekty można szybko i łatwo wstawić do projektu za pomocą myszy.21 stycznia 2009 roku w Poznaniu sąd konkursowy Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA przyznał Złoty Medal programowi ArCADia-TERMO.

więcej...

W dniu 24 maja podczas Koncertu Galowego w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie, Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego wyłoniła listę laureatów tegorocznej edycji Konkursu „TERAZ POLSKA”. Wśród laureatów znalazł się program ArCADia-TERMO PRO firmy ArCADiasoft.

więcej...

Bronisław Komorowski - Prezydent RP wręcza nagrodę za program ArCADia-TERMO PRO właścicielowi firmy ArCADiasoft oraz INTERsoft Jarosławowi Chudzikowi.